Only 5 letter words or anagrams, any other searches will return an errror.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kraken Definition

Noun: kraken  kraa-kun

  1. A fabulous Scandinavian sea monster, often represented as resembling an island, but sometimes as resembling an immense octopus

See also:
Krakau
Krakow

Anagrams created from the word kraken

karnek nkrake enkrak kenkra akenkr rakenk